اسلام پرسش و پاسخ عفو کردن مسلمان

پاسخ : اهل سنت هر چند اعتقاد به امامت نداشته باشند، مسلمان هستند، زيرا وقتي كسي شهادتين را گفت، تمام احكام اسلام دربارة او جاري مي شود و به عنوان يك مسلمان با او برخورد مي شود، ولي اعمال هر كس . گاهی انسان تصمیم به عبادت بیشتر و ترک گناهان می‌گیرد؛ اما بعد از اندک مدتی در مسیرش سست شده و به حالت قبلی برمی‌گردد! در دعای عرفه، عدل و فضل پروردگار دلیل این موضوع دانسته شده

2023-02-06
    السيسي و محمود كهربا يالتني كنت مكانك
  1. معنی غایب شدن مسلمان در تطهیر
  2. مسلمان: اگه
  3. طهارت و نجاست
  4. تأکید اسلام بر اهمیت فرصت و وقت