داس و مكوة

داس و چکش (☭) یکی از نمادهای کمونیستی است و کاربرد آن از سوی فرد یا یک گروه نشانگر گرایش آن فرد یا گروه به مرام کمونیسم است . Editorial design for instance magazines, newspapers and books, way finding or environmental design, advertising, web design

2023-01-27
    الفرق بين شروط النكاح و ما درسته سابقا
  1. الكلمات العبارات الأمثال الشعبية
  2. 37 Full PDFs related to this paper
  3. Spoken by: ~28 million people
  4. فروشنده: دیجی‌کالا
  5. Khaliji Arabic Dictionary